Vize 2020

 

Jak to tak již bývá, co jeden den bezchybně funguje, může se znenadání následující den ocitnout ve slepé uličce...

 

Hledáme nové obchodní partnery, kteří by se s nám chtěli aktivně podílet na naší podnikatelské činnosti nebo by nás začlenili do svého podnikání, jakož i ty, kteří by svým jakýmkoliv přičiněním nám chtěli jakkoliv pomoci.

 

Naším prvořadým cílem je udržet chod všech poskytovaných služeb, což obnáší zejména nemalé finanční prostředky, kterých se nám již delší dobu nedostává.

 

Nebráníme se však ani ničemu novému, jsme připraveni smysl našeho podnikání obrátit i zcela novým směrem.

 

Jsme firma, která má dlouhodobě vytvořený dostatečný základ pro jakoukoliv běžnou činnost. Máme všechna potřebná povolení k podnikání a registraci k většině daní, stejně jako registraci u většiny důležitých úřadů a institucí, využíváme bankovní účet, vystavujeme fakrury, řešíme účetní povinnosti, komunikujeme s účetní a účetním systémem, využíváme firemní vozidla, řešíme jejich pojištění, servis a údržbu, tankování, řešíme dopravní nehody, máme zaměstnance, řešíme jejich výplaty, školení a další navazující povinnosti, komunikujeme se zákazníky a řešíme jejich potřeby, řešíme běžně zpracování hotovosti, přijímáme platební karty, splácíme úvěry, využíváme služeb mobilních operátorů, poskytovatelů dalších služeb a řešíme nespočet dalších záležitostí, kdy všechny tyto činnosti lze obecně využít i nadále při jakémkoliv jiném smyslu podnikání. A hlavně máme odhodlání přes veškerá úskalí fungovat i v budoucnu.

 

Pomůžete nám ?