Vize

"pojďme se mít lépe"

 

Vzhledem k tomu, že jsme pouze malá společnost, je v dnešní době udržet její chod opravdu finančně a časově dosti náročné. A jak to tak již bývá, co jeden den bezchybně funguje, může se znenadání následující den ocitnout ve slepé uličce...

My jsme se však rozhodli vytrvat a jít dál vstříc lepším zítřkům.

Poskytujeme služby lidem a největší odměnou je pro nás pocit, když nám děkují za dobře odvedenou práci.

Naším prvořadým cílem je i nadále udržet chod všech poskytovaných služeb, a zároveň postupně nabídnout i služby nové. Máme snahu vytvořit stabilně fungující společnost poskytující vše kolem aut pod jednou střechou.

Ovšem sami to již nezvládneme.

Hledáme proto nové obchodní partnery, kteří by se s námi chtěli aktivně podílet na naší podnikatelské činnosti nebo by nás začlenili do svého podnikání, jakož i ty, kteří by svým jakýmkoliv přičiněním nám chtěli jakkoliv pomoci.

  • Pokud se zaměření Vaší společnosti alespoň tématicky přibližuje některé z námi poskytovaných služeb, zašlete nám logo Vaší společnosti na info@propartners.cz spolu se stručným popisem Vámi nabízených služeb.
  • S Vaším souhlasem zobrazíme vše na našem připravovaném partnerském webu pro zákazníky, který bude orientovaný na zjednodušené objednávání všech služeb nějak souvisejících s automobily. Budeme se snažit začlenit do spolupráce co nejvíce společností a kdo ví, čeho všeho společně dosáhneme.
  • Rádi bychom naše služby poskytovali pod záštitou státních organizací a za mediální podpory známých osob nebo společností.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nový směr

"představivosti se meze nekladou"

 

Nebráníme se však ani ničemu novému, jsme připraveni smysl našeho podnikání částečně obrátit i zcela novým směrem.

Jsme společnost, která má dlouhodobě vytvořený dostatečný základ pro jakoukoliv běžnou činnost. Máme všechna potřebná povolení k podnikání a registraci k většině daní, stejně jako registraci u většiny důležitých úřadů a institucí, využíváme bankovní účet, vystavujeme fakrury, řešíme účetní povinnosti, komunikujeme s účetní a účetním systémem, využíváme firemní vozidla, řešíme jejich pojištění, servis, údržbu i tankování, máme zaměstnance, řešíme jejich výplaty, školení a další navazující povinnosti, komunikujeme se zákazníky a řešíme jejich potřeby, řešíme běžně zpracování hotovosti, přijímáme platební karty, využíváme služeb mobilních operátorů, poskytovatelů dalších služeb a řešíme nespočet dalších záležitostí, kdy všechny tyto činnosti lze obecně využít i nadále při jakémkoliv jiném smyslu podnikání.

Pomůžete nám s rozvojem ?

Máte-li chut s námi spolupracovat, napište nám na info@propartners.cz a určitě najdeme společnou řeč.

Kontakt

Propartners s.r.o.

+420 272 651 140

Propartners s.r.o. © 2021 Všechna práva vyhrazena.

Snažíme se být nejlepší